Inschrijven

Vul hieronder het inschrijfformulier in en doe mee!

EDITIE 2018 – DEELNAMEVOORWAARDEN
Indien u inschrijft voor de Blue Ribbon Rally gaat u akkoord met de op deze pagina genoemde voorwaarden:

VERZEKERING

De auto waarmee u deelneemt dient tijdens de rally verzekerd te zijn conform de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) zonder enige beperking zoals bijvoorbeeld uitsluiting bij regularity rally’s, inclusief behendigheidstesten of omschrijvingen van gelijke strekking. Het is de verantwoording van de equipe om een dergelijke verzekering of uitbreiding van de bestaande verzekering af te sluiten. U dient voor de start bij de inschrijftafel een zogenaamde “vrijwaringclausule” te ondertekenen waarin u o.a. met deze clausule akkoord gaat. De volledige tekst van de “vrijwaringclausule” sturen wij u t.g.t. op, tesamen met de informatie over uw startnummer e.d.

MEETAPPARATUUR

Er mag gebruik worden gemaakt van zowel mechanische als elektronische meetapparatuur. De aanwezigheid en/of het gebruik van een GPS navigatiesysteem, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.

ANNULERING

Indien u na inschrijving en betaling door omstandigheden niet aan de deze rally kunt deelnemen wordt het volgende gerestitueerd:

  • voor 1 juli 2018: volledige restitutie van het betaalde inschrijfgeld.
  • van 1 juli tot 1 augustus: restitutie van het betaalde inschrijfgeld minus € 100,00 voor Blue Ribbon.
  • na 1 augustus is geen restitutie meer mogelijk. U ondersteunt natuurlijk wel alle doelen en doelstellingen van Blue Ribbon. Natuurlijk is het wel mogelijk in dezelfde klasse een andere equipe in uw plaats te laten rijden.

OVERMACHT

De organisatie zal € 100,00 van het inschrijfgeld terugbetalen aan de deelnemers indien het evenement door overmacht niet doorgaat. “Overmacht” is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht van de partijen (bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of het intrekken van vergunningen wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, BSE enz.).

BETALING

Het inschrijfgeld dient uiterlijk op 1 augustus 2018 op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.
IBAN nummer: NL50 KNAB 0726 8527 91 ten name van Stichting Classic Rally Adventures.

Stichting Classic Rally Adventures is aangesloten bij de Nederlandse Historische Rally Federatie, www.nhrf.nl.

EDITIE 2018 – PROGRAMMA
Opening inschrijving voor deze rally:                                                                 vanaf vandaag!
Sluiting inschrijving: 10 augustus 2018, dan wel als het maximum van 120 equipes bereikt is
Publicatie voorlopige startlijst:                                                                   rond 25 augustus
Versturen informatiepakket deelnemers:                                                        één week voor de rally
Definitieve startlijst:                                                                       één week voor de rally

Op de rallydag zelf (zaterdag 1 september 2018) is dit het tijdschema:
Ontvangst deelnemers en documentencontrole:                                               vanaf 08.30 uur
Welkomstwoord namens de Blue Ribbon:                                                                      09.45 uur
Start eerste deelnemer:                                                          10.01 uur
Feestelijke aankomst eerste deelnemer bij finish:                                                        16.00 uur
Borreltijd en borrelhappen:                                                                           tot 18.30 uur
Aanvang walking dinner:                                                                                                   18.30 uur
Veiling:                                                                                                                      tijdens borrel
Prijsuitreiking                                                                                                             circa 18.30 uur
Afsluiting en vertrek deelnemers:                                                                          circa 19.00 uur
Tijdschema is onder voorbehoud


EDITIE 2018 – INSCHRIJVING EN INSCHRIJFGELD

De Blue Ribbon Rally kent 2 vormen van inschrijving:
– een persoonlijke inschrijving: het inschrijfgeld per equipe bedraagt € 175,-;
– een zakelijke inschrijving; Zakelijk zijn er drie sponsor mogelijkheden:
1) Gouden Sponsorpakket € 750,-
 Deelname met 1 equipe
 Uw logo en link op de Blue Ribbon Rally website
 Kleurenadvertentie (A4) in routeboek
 Uw logo op rallyschilden
 Uw bedrijfsvlag bij start-/fi nishlocatie (vlag zelf aan leveren)
2) Zilveren Sponsorpakket € 500,-
 Deelname met 1 equipe
 Uw logo en link op de Blue Ribbon Rally website
 Advertentie A5 in routeboek
 Uw bedrijfsvlag bij start-/fi nishlocatie (vlag zelf aanleveren)
3) Bronzen Sponsorpakket € 275,-
 Deelname met 1 equipe
 Uw logo en link op de Blue Ribbon Rally website
 Uw bedrijfsnaam in routeboek

Wat is bij de inschrijving inbegrepen?
– een gezellige ontvangst met koffie/thee en een passende, lokale koekspecialiteit
– een rallytas met daarin rallyschilden voor op de auto, stickers en promotiematerialen en enkele goody’s van onze sponsoren
– prachtig uitgevoerde routeboeken
– een duidelijke uitleg in een uitlegboek
– een goed verzorgde lunch – voor onderweg
– een feestelijke terugkomst met bubbels en lekkers na afloop van de tweede etappe
– een walking diner met een grote veelheid aan voor-, hoofd- en nagerechten; met zorg samengesteld door de keukenbrigade van hotel ‘s Gravenhof
– alle dranken vanaf de finish: fris, bier, wijn, koffie, thee, waters.
– leuke prijzen voor veel deelnemers in beide klassen
– een enthousiast gepresenteerde veiling van desgewenst door u zelf ingebrachte en meegebrachte veilingstukken en dienstverlening; hierover wordt u in de loop van de tijd door ons separaat geïnformeerd.